Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

niedziela, 26 grudnia 2010

Eremici Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel - Christoval USA


Pustelnicy Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel są wspólnotą

mężczyzn powołaną do życia w milczeniu, samotności, modlitwie i pokucie  dla dobra Kościoła i zbawienia świata. Pustelnicy żyją w laurze, kolonii pustelników mieszkających w oddzielnych domkach - celach wokół centralnej kaplicy, jak to jest wymagane w  pierwotnej Regule karmelitańskiej.

Powołanie Pustelnika Karmelitańskiego jest powołaniem kontemplacyjnym i podstawą
 jego życia są:  Eucharystia, Pismo Święte i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny pod szczególnym tytułem Matki Bożej z Góry Karmel. Dla pustelnika cela jest miejscem spotkania z Bogiem.

Reguła Karmelu nakazuje:

 
Maneant singuli in cellulis suis, vel iuxta eas, die ac nocte in lege Domini meditantes et in orationibus vigilantes, nisi aliis iustis occasionibus occupentur. Wszyscy mają przebywać osobno w swoich celach  lub przy nich, oddając się w dzień i w nocy rozważaniu Prawa Bożego i czuwaniu na modlitwach, chyba że czymś innym słusznym wypadnie się zająć.
Cela jest miejscem, gdzie pustelnik śpi i robi sobie samodzielnie posiłki, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, gdy pustelnicy jedzą we wspólnym refektarzu. Cela składa się ze studium, kaplicy, sypialni, łazienki i werandy. Każda cela jest oddzielona od następnej poprzez ogrodzony ogród.

Skupiając ich życie na Słowie Bożym, przez Eucharystię i Lectio Divina, główną działalnością pustelników jest modlitwa. Ta wytrwała uwaga na Boga w modlitwie staje się środkiem do osiągnięcia czystości serca, "Perły o wielkiej wartości. "

Dla Pustelnika, praca ręczna zajmuje miejsce obok modlitwy jako najważniejszy z środków do naśladowania Chrystusa, poddając własne ciało i umysł w posłuszeństwo, jak Chrystus był posłuszny Ojcu aż do śmierci. Ponadto, pustelnik pokornie pamięta, że musi podjąć
 trud zarabiania na życie, utożsamiając się z ubogimi świata.

Nasze życie jest stricte kontemplacyjne, nie angażujemy się w żadną posługę apostolską, duszpasterską lub edukacyjną. Takie życie samo z siebie daje świadectwo: majestat Boga jest tak wielki, a Jego miłości tak potężna, że ludzie mogą poświęcić się całkowicie Jego służbie i to na całe życie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz