Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

sobota, 19 listopada 2011

Bracia Eucharystyczni Dziewicy Maryi -WenezuelaBracia Eucharystyczni Dziewicy Maryi są wspólnotą funkcjonującą na dziś dzień jako prywatne stowrzyszenie wiernych w dziecezji Puerto Cabello w Wenzueli. Istnieją od 2009 roku i cieszą się zaufaniem biskupa Ramón José Viloria Pinzón. U początków wspólnoty stoi kiklu młodych zakonników innych instytutow życia konsekrowanego, którzy poczuli się wzewani do życia bardziej eucharystycznego i maryjnego. Zainspirowani także mocno duchowością Karmelu rozpoczęli tą nową formę życia konsekrowanego.
Bracia przeżywają głęboko swój charyzmat eucharystyczno-maryjny w harmonii z duchowością trerezjańsko-sanjuanistyczną. Miłują w sposób szczególny Dziewicę Czystego Serca, wzór wszelkiego życia konsekrowanego, przez naśladowanie Jej ducha modlitwy, milczenia, skupienia, ubóstwa, czystości, pokuty, ofiary, wynagrodzenia, pokory i służby. Codziennie adorują Najświętszy Sakrament i jednoczą się z całym Kościołem przez Liturgię godzin.
Główną osią życia Zgromadzenia Braci Eucharystycznych Dziewicy Maryi nie jest nic innego jak Jezus obecny w Eucharystii. To jest natura Zgromadzenia i jego cel: rozprzestrzeniać na całym świecie adorację Jezusa Sakramentalnego i sprawiać by coraz więcej osób znało i kochało prawdziwe znaczenie Eucharystii. Z tego powodu nasze Zgromadzenie musi żyć Eucharystią oraz miłością i czcią dla Najświętszej Dziewicy Maryi. ( Z Konstytucji Wspólnoty)

  Bracia są kontemplacyjni z małą otwartością apostolską, która przejwaia się w trosce o formację do życia duchowego wiernych. Przeżywają swój apostolat począwszy od modlitwy adoracyjnej i maryjnej. Przybiera on różne formy: prowadzenie rekolekcji i szkoły modlitwy, kierownictwo duchowe. Wszystko to według doktryny eucharystyczno-maryjnej i terezjańsko-sanjuanistycznej.
Ich życie codzienne implikuje także pracę ręczną. Swoim apostolatem obejmują wszystkie klasy i przedziały wiekowe wiernych.
Wspolnota znajduje się w Ciudad de Guanare, w Wenezueli.Kontakt:

-Convento de San José
Vía Guanare – Biscucuy. Sector la Raya
Guanare Edo. Portuguesa
Venezuela
Telfs.: 0257-9885139 ; 0416-7225692 ; 0426-1577720

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz