Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

czwartek, 15 marca 2012

Erem karmelitański Crux ignis

"Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu" Kol 3,3Na ścieżce obranej przez naszych świętych ojców na Góry Karmel jako mniszki pustelnice ofiarujemy nasze życia na chwałę Bogu i dla zbawienia śwaita składając si wraz z Jezusem na ofiarę Ojcu w surowszym oddzieleniu się od śwaita, w milczeniu samotności i w nieprzerwanej modlitwie. Owoce naszej pracy pozwalają nam na nasze utrzymanie y na przeżywanie niedostatków życia razem z tymi, którzy pracują w pocie czoła. Żyjemy w klauzurze, która jest dla nas szczególnym sposobem obcowania z Panem i dzielenia z Chrystusem Jego uniżenia poprzez radykalne ubóstwo, które wyraża się nie tylko w wyrzeczeniu się rzeczy, lecz także w wyrzeczeniu się przestrzeni, kontaktów i innych dóbr stworzonych, jednocząc się w ten sposób z płodnym milczneniem Słowa na Krzyżu.

Wspólnota mniszek osiedliła się w Faifoli na prośbę miejscowego ordynariusza, w miejscu uświęconym modlitwą i zyciem pustelniczym papieża Celestyna V. Przeniosły się tu z Toskanii. Jest ich mała gramadka - 4 pustelnice: s. Teresa, s. Eliana, s. Maria, a imienia ostatniej nie pamiętam. Żyją w klausurze monastycznej, która nie ma jednak charakeru papieskiego, ale jest regulowana przepisami ustalonymi przez wspolnotę według obranej opcji pustelniczej. Pustelnice żyją w oparciu o Regułę pierwotną Karmelu. Wykonują typowe prace monastyczne: produkcja konfitur, bombonierek, szat liturgicznych. Prowadzą także grupę lectio divina za pośrednictwem internetu.
18 lipca 2011 została poświęcona nowa, rustyczna, kaplica pod wezwaniem Flos Carmeli - Maryi, Kwiatu Karmelu. Jest ona otwarta od 6.00 do 19.30, a codziennie o 7.00 celebrowana jest w niej Eucharystia. Mniszki są otwarte na spotkanie z osobami tego pragnącymi, ale by chronić ducha samotności wyzanczyłay do tego celu przestrzeń czasową między 9.00-11.00 i 16.00-19.00 wyłączając piątki i niedziele, które są dniami poświęconymi bardziej gorliwej modlitwie na samotności z Oblubieńcem, zacieśniajacej więzy z Unum necessarium. Siostry dysponują jednym pokojem dla gości, z ktorymi chcą dzielić samotności i modlitwę do Ojca.

Kontakt:
Eremo Crux Ignis 
Contrada Faifoli, 186023 
MONTAGANO (Campobasso)
ITALIA 
suorteresa@hotmail.it1 komentarz: