Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

niedziela, 26 grudnia 2010

Karmel Pustelniczy - Brazylia
 Bracia i Siostry Pustelnicy  Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel są zakonnikami, którzy celebrują liturgię według Rytu Karmelitańskiego  i  zachowują tradycyjną  dyscyplinę Karmelu.

Ich fundacja w Atibaia, San Paulo, Brazylia istnieje  od 2002 roku. Żyją  ideałem  Karmelu  monastycznego, pierwotnego  w pełnej komunii z Kościołem katolickim, Papieżem  i biskupem lokalnym. Oto fragment z ich konstytucji ( tłumaczenie z portugalskiego autor blogu) 
Charyzmat karmelitański 

1 - Głównym celem Zakonu Karmelu jest miłość do Boga i żyć w Jego obecności. Do tego celu  prowadzą milczenie, samotność, odosobnienie i odstąpienia od rzeczy światowych, nieustanna modlitwa i medytacja  prawd wiecznych. 

2 – Zakon Karmelu narodził się również po to,  aby  oddawać jak najbardziej doskonały kultu i cześć chwalebnej i zawsze Dziewicy Maryi. Jak to jest zwyczajem, mówi się, że Karmel jest cały Maryi. Eliasz zobaczył małą chmurkę nadchodzącą znad morza, obraz tego, czym miała być  Niepokalana Matka naszego Zbawiciela. Tak więc, jego następcy, mieszkańcy Karmelu podjęli  ten kult, odnajdując w  fizycznym  pięknie tej Góry, związek z pięknem Dziewicy, Pani miejscu. Potem mówią wraz z Pieśnią nad Pieśniami:  O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, umiłowana, pełna rozkoszy! twoja głowa jest jak Karmel. (Pnp 7,6) 

3- Nasz Karmel Pustelniczy podejmuje charyzmat kontemplacyjny  Maryi, która rozważała w swym sercu wszystkie tajemnice Jej Syna, w milczeniu i miłosnym zasłuchaniu w  Boga. 
4 - Święty Proroka Eliasz, nasz Ojciec, jak czytamy w Księdze Instytucji Pierwszych Mnichów: "To on pragnąc boskiej kontemplacji i wyższych rzeczy, uszedł z miasta i wyrzekł się wszystkich ziemskich spraw, stając się pierwszym, który przyjął z całą stanowczością zakonny i profetyczny styl życia, dając mu z nakazu i natchnienia Ducha Świętego początek oraz instytucje. Ukazawszy się, Bóg polecił mu opuścić ludzkie osiedla i ukryć się na pustyni, aby tam, z dala od tłumów, prowadził życie mnicha według objawionej mu formy życia." 
 5 - Pierwsi pustelnicy w ukryciu na górze Karmel, zgodnie z  przykładem  Eliasza, postanowili poświęcić się Bogu w nieustannym  ćwiczeniu się w kontemplacji. przebywając głównie w samotności pustelni po to, by tam poznać własną niedoskonałość A kiedy - trze­ba jednakże powiedzieć, że rzadko - opuszczali już pustel­nię, to mimo że wydawało się, iż trochę im tej samotności brakuje, to jednak potem na długi siew przepowiadania wystarczało im dobrze oczyszczone ziarno słowa, które wprzódy zgromadzili obficie w samotnej kontemplacji"

6 - Podobnie jak oni, my dzisiejsi pustelnicy Karmelu, chcemy poświęcić się  w życiu zakonnym, aby w duchu i mocy Eliasza, podjąć posługę modlitwy za Kościół święty. 

7 - Święta Teresa od Jezus mówiła: "wszyscy, którzy nosimy  ten święty habit Karmelu, jesteśmy wezwani do modlitwy i kontemplacji. To jest  nasz początek.. Pochodzimy z rodu naszych świętych ojców z Góry Karmel, którzy w tak wielkiej samotności i pogardzie dla świata szukali tego skarbu, tej drogocennej perły. "(Piąte mieszkanie  1.2). 

8 - Tymi samymi pragnieniami terezjańskimi został zainspirowany,   Karmelita Bosy,  błogosławiony Franciszek od Jezusa Maryi Józefa Palau, aby odnowić Zakon wielkiego proroka Eliasza . Na wzór świętych Pustyni Karmelu (Santos Desiertos), założył w 1860 roku w Hiszpanii, Braci Karmelitów Pustelników. 

9 - Zainspirowani przez tę fundację, my, bracia i siostry Pustelnicy Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, chcemy żyć w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, zgodnie z pierwotną, monastyczną i pustelniczą obserwancją Karmelu. 

10 – Bazujemy nasz charyzmat, na  służbie Bogu i Najświętszej Maryi Pannie, mieszkający w  miejscach samotnych i zachowując Regułę Pierwotną, bez złagodzenia, a także tradycje i zwyczaje Karmelu.  W ten sposób spodziewamy się osiągnąć, poprzez modlitwy i pokuty, łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa teraz i w życiu wiecznym.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz