Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

niedziela, 26 grudnia 2010

Pustelnice Karmelitańskie Trójcy Świętej

  Arcybiskup archidiecezji Milwaukee udzielił zgody i błogosławieństwa karmelitankom pustelnicom od Trójcy, które modlą się i ofiarują w szczególny sposób w intencji  archidiecezji, Kościóła powszechnego i za cały świat.  Ojciec Generał Zakonu Karmelitów Bosych  potwierdził naszą nazwę jako Karmelitanek i udzielił nam afiliacji duchowej do rodziny karmelitańskiej.
W zgodzie z naszą zatwierdzoną Regułą życia zachowujemy klazurę Jedną z funkcji klauzury (lub "klasztoru") jest utrzymanie atmosfery modlitewnej samotności. Z tego powodu osoby z zewnątrz nie mogą wejść do klauzury pustelni, ani też  pustelnik nie może  z niej wyjść, za wyjątkiem przypadków zaaprobowanych przez arcybiskupa lub jego pełnomocnika.. Na przykład pustelnice mają przywilej wychodzenia na codzienną Mszę, gdy nie mamy kapelana, który odprawiłby Mszę w pustelni.  Podobnie, wychodzimy na leczenie, i by zająć się sprawami, które nie mogą być dobrze załatwione w inny sposób.
Chociaż te środki oddzielenia od świata mogą wydawać się dziwne dla niektórych, długie doświadczenie Kościoła pokazało, że są one "niewątpliwą zaletą dla życia kontemplacyjnego." Papież Jan Paweł II zauważył, że klauzura jest jednym ze sposobów, w którym Kościół objawia się  światu prymat kontemplacji nad działaniem,  tego co wieczne nad tym, co jest przemijające. Ich celem nie jest odizolowanie  kontemplatyków od Mistycznego Ciała, ale raczej "umieścić ich w samym sercu Kościoła". I tak pustelnik, któreg życie jest ukryte w sercu Ciała, nie angażuje się już w  bardziej widoczne prace czynnego apostolstwa, ale służy Kościoła w sposób, który jest nie mniej apostolski w jego płodności.
  Jaki jest dzienny harmonogram pustelnika ? Obejmuje on udział w Ofierze Eucharystycznej, prywatną recytację modlitwy uwielbienia Kościoła  - Liturgia Godzin - rozmieszczoną w kilku porach dnia, około trzech godzin modlitwy myślnej, cztery godziny pracy, czas na posiłki; godzinę rekreacji  godzinę czytania duchowego lub studium oraz wstawanie w nocy na modlitwę wigilii. Znaczna część naszego czasu pracy przeznaczana jest na komunikację - nie w celu spotkań towarzyskich, a raczej wprowadzenie do praktyki duchowej, dzieła miłosierdzia (instruowanie, doradztwo, pocieszenie i dodawanie otuchy).
Oczywiście głównym  zajęciem pustelnika jest modlitwa, pokuta, milczenie i samotność. 
Sister Joseph Marie, CHT 
Carmelite Hermit of the Trinity 
4270 Cedar Creek Rd.  
Slinger, WI 53086-9372

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz