Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

niedziela, 26 grudnia 2010

Karmelici eremici św. Józefa

Wyrastając z korzeni wielkiego Zakonu Karmelitańskiego na progu trzeciego tysiąclecia, karmelici Św. Józefa oferują zarówno duchownym jak  i świeckim starożytny ale ciągle nowy sposób życia w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi, wiernie służąc Mu w publicznym stowarzyszeniem wiernych.

Karmelici Św. Józefa wspólnotą braci założoną  przez Jego Ekscelencja, biskupa  diecezji Winona Bernarda J. Harringtona. Bracia starają się żyć kontemplacyjnym aspektem charyzmatu karmelitańskiego. Pociąga to za sobą życie liturgiczne i modlitwę kontemplacyjną, studium Pisma Świętego, pracę fizyczną i braterską wspólnotę. Jesteśmy Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych starającym się o  formalną afiliację  z międzynarodowymi Zakonem  Karmelitów (O. Carm.). Nasze eremitaż został zlokalizowany na terenie Kościoła Królowej Aniołów, w  Austin (Minnesota), od czerwca 2001 roku.

W Austin, Minnesota, (niedaleko Rochester’s Mayo Clinic) żyje mała męska wspólnota  mocno zdeterminowana, by dać nowe życie starożytnej Regule Karmelu w pustelniczej formie. Modlą się, studiują, pracują i utrzymują się przez pracę rąk własnych ponieważ produkują własnymi rękami tkane dywany,  kostki mydła i zachowuje, które sprzedają na targach. Tak jak ci  karmelici sprzed  ośmiu wieków, karmelici  Świętego Józefa z Pustelni Zwiastowania nie potrzebowali  wiele, aby rozpocząć osiem lat temu: dwóch mężczyzn zdecydowało się na rozpoczęcie życia według Reguły św. Alberta  z błogosławieństwem zwierzchnika  Kościoła. W lecie 2001 roku Ojciec Jon Moore z  diecezji Winona, Minnesota, i  brat Henry Soto, pustelnicy karmelitańscy, po tym jak przejrzano się pierwszym etapom ich drogi, otrzymali pozwolenie oraz zachętę  ks. bpa Bernarda  J. Harringtona, ordynariusza Winony , aby kontynuować  życie pustelnicze i byłym  klasztorze Królowej  Aniołów w Austin. 28 czerwca tego roku, w intensywnym fali na Środkowym Zachodzie, który jest-ostatnie z głównej meble zostały rozpakowane i ustawione na właściwym  miejscu, a każdemu została przydzielona indywidualna cela. Po tym jak  Najświętszy Sakrament został ponownie złożony w małej kaplicy, a w sanktuarium zapaliła się wieczna lampka życie pustelnicze zostało podjęte w tym nowej formie wraz z modlitwą o nowe powołania. Brat David Blain przybył w roku 2002 i złożył śluby  wieczyste w 2008 roku. Obecnie jest  brat nowicjusz i kilku zainteresowanych, którzy wyrazili  pragnienie realizacji powołania do Karmelu.
 Kanonicznie  wspólnota została  formalnie "afiliowana"  do Zakonu Karmelitów co oznacza, że Zakon  uznaje Braci jako żyjących charyzmatem karmelitańskim, dając im przywilej noszenia  habitu i używania  nazwy Karmelu. Spodziewana jest pełna  "agregacja" z Karmelem Trzewiczkowym, ale zostanie ona zrealizowana, w czasie gdy śluby zostałyby przyjęte przez Przełożonego Generalnego lub jego pełnomocnika (obecnie status ślubów braci  jest regulowany przez inne normy  Prawa Kanonicznego.) Nawet w takim przypadku, Karmelici Świętego Józefa jak wspólnota eremicka będą nadal  korzystać z pewnego przywileju niezależności zarządu i ich pełnej odpowiedzialność finansowej. W tym czasie łaski, gdy obchodzimy 800 lat Reguły św. Alberta i wraz z wezwaniem Vaticanum II do powrotu  do  źródeł naszego charyzmatu obecnych w naszej pamięci, życie Regułą w jej specyficznie pustelniczej formie  jest darem dla Zakonu i dla całego Kościoła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz