Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

sobota, 19 lutego 2011

Monaster Św. Eliasza Proroka - Francja

Klasztor Saint-Remy jest pod patronatem św Eliasza. W duchu proroka Eliasza, ich "wodza i ojca"- proroka czczonego przez Żydów, muzułmanów i chrześcijan Wschodu i Zachodu -  karmelitanki żyją w obecności Boga, wciąż poszukują jego oblicza i stają się świadkami Jego miłości.
Przez  Eliasza, karmel - zakon prorocki, posiada w Kościele niezwykłą więź z Izraelem . Wobec pierwszej schizmy, Kościoła z  Izraelem, jest wezwany do świadczenia, z biegiem czasu, o  oczekiwaniu, na to co musi być, powinno być, a co kiedyś będzie zrealizowane przez Boga,  to znaczy, jedność obu wspólnot świętych, tj. Izraela i Kościoła.

Powołanie karmelitanek 

Monaster św. Eliasza wpisuje się w  duchową tradycję Karmelu. Karmel, duchowe skrzyżowanie, 
gdzie dwie rzeki duchowe  mieszają swoje wody, faktycznie jest nośnikiem bogactw Wschodu, który jest jego kolebką, i Zachodu w osobach Świętej Teresa z Avila i św. Jana od Krzyża.Wpisuje się w monastycyzm, który ujrzał światło dzienne w epoce wielkiego rozkwitu literatury patrystycznej i ma swoją cząstkę w jej  jednoczącym  charakterze. Reguła Karmelu zaprasza do życia w wierności Jezusowi Chrystusowi, do medytacji nad Słowem Bożym, do  czuwania w walce duchowej i modlitwie. Ten ideał jest ucieleśniony w strzeżeniu celi i życiu braterskim. 

Powołanie ekumeniczne 
 Stawiamy sobie za cel, w duchu Eliasza i świętych Karmelu, zgodnie z duchem ekumenicznego Soboru Watykańskiego II, aby stać się uczniami w  szkole Ojców Kościoła czy mistrzów  duchowych monastycyzmu, zwłaszcza Ojców Wschodnich , których nauczanie należy do wspólnego dziedzictwa Kościoła niepodzielonego (por. Dekret o ekumenizmie 15). Bóg wzywa nas do  uczestniczenia w  jego osobistej i   intymnej komunii a Jedność jest nam dana, gdy czerpiemy z fundamentalnej jedności Osób Boskich. " aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  Proszę, aby wszyscy stanowili jedno. Ojcze, niech będą jedno z Nami, jak Ty jesteś we Mnie, a Ja w Tobie. Niech stanowią jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś." (J 17,21). Nie w pełni  żyjemy tą rzeczywistością, i dlatego "miłość Boga rozlana w sercach naszych przez Ducha" (Rz 5,5) wzbudza w nas pasję jedności Ciała Chrystusa. Przez Fraternię św. Eliasza, której członkowie pochodzą z Kościołów prawosławnych i Wschodnich, Wspólnoty Anglikańskiej jak  i wspólnot zrodzonych w wyniku reformacji, klasztor św. Eliasza  obejmuje w jego błaganiu  wszystkich uczniów Chrystusa i troskę o jedność Kościołów

Dialog z prawosławiem 
Celebracja liturgii bizantyjskiej sprawia, że mamy udział w samym sercu prawosławia. Utkana w całości z myśli patrystycznej , liturgia ta  stopniowo nas kształtuje . Inteligencja zstępuje do serca. Modlitwa terezjańska, podróż do głębi serca,  łączyły się wtedy z  duchowością Wschodu. Reguła Karmelu i Wschodnia tradycja monastyczna harmonizują się  na drodze modlitwy nieustannej . Do tego intymnego dialogu, prowadzonego w modlitwie może być dodane dzielenie życia prawosławnymi mnichami i    i mniszkami. Święto św Eliasza, 20 lipca, pozwala na spotkanie wielu prawosławnych osobistości w refleksji, dialogu i modlitwie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz