Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

środa, 10 grudnia 2014

Erem Regina Carmeli w Campiglioni (Italia) - krajobraz i słowo z pustyniErem w Campiglioni, niedaleko Florencji, znajdujący się w diecezji Fiezole został założony w pierwszych latach po Soborze Watykańskim II przez kard. Anastasio Ballestrero. Jego żywot pustelniczy był relatywnie krótki, ponieważ w 2000 oficjalnie zamknięo pustelnię, a budynki wystawiono na sprzedaż. Od tego czasu rezydował w nim jeden brat, ale w 2002 doszedł do niego drugi amator życia pustelniczego. Choć w 2011 definitorium generalne OCD uznało, że pomimo zgłaszanych próśb, powtórne otwarcie eremu jest nierealne, to jest jednak nadzieja, że skoro już są tam pustelnicy, to może i z czasem oficjalnie zostanie przywrócony status eremu, choć na pewno nie można się spodziewać wielkiej liczby kandydatów. Słowa z zamieszczonego poniżej filmu świadczą, że ci dwaj bracia wiedzą po co zaszyli się w tej odludnej okolicy. Ich świadectwo, a nade wszystko modlitwa, nie pozostaną bez echa w sercu Boga....


wtorek, 18 listopada 2014

Eremici Bożej Opatrzności (Italia, Brazylia)

Od początku istnienia Małego Dzieła Opatrzności Bożej Don Orione zrozumiał ważność wzbogacenia go o gałąź kontemplacyjną. 30 lipca 1899 r. w Stazzano dał on habit trzem pierwszym pustelnikom, powołując tym samym do życia małą rodzinę eremicką w łonie swego zgromadzenia. Zadanie powierzone eremitom przez założyciela identyfikowało się z modlitwą, pokutą, pracą oraz prostotą życia braterskiego w warunkach ubóstwa i surowości. Pierwsi pustelnicy orioniści zajmowali się także nieformalną posługą duszpasterską w rozproszonych osadach i koloniach wiejskich, jak również odnawianiem i troską o opuszczone klasztory.

czwartek, 13 listopada 2014

Tomasz od Jezusa - Relacja fundacji Eremu św. Józefa z Góry Karmel we na ziemiach flandryjskich

Czcigodny Tomasz od Jezusa
O założeniu świętego Eremu św. Józefa z Góry Karmel we na ziemiach flandryjskich[1]
(Tłumaczenie z j. hiszpańskiego Marcin Jan Janecki )

Nasz Pan, który w sposób tak szczególny wspomógł tę Prowincję tak szczęśliwym (pomyślnym) rozwojem wydarzeń i tak udanymi fundacjami, zechciał również udzielić jej łaski i wesprzeć ją, aby także ona mogła się cieszyć posiadaniem Eremu, w którym można by prawdziwie prowadzić życie samotnicze. Ono to właśnie jest głównym środkiem dla rozwoju modlitwy i kontemplacji, a te dwie rzeczy są charyzmatem własnym i głównym celem naszego św. Zakonu. W fundacji tego eremu, jak we wszystkich pozostałych, objawiła się wielce Opatrzność i wsparcie naszego Pana, jak objaśnimy to poniżej.

Piękno karmelitańskiego eremu

Sebastian od św. Franciszka
Potrójne piękno Pustyni karmelitańskiej
(Wprowadzenie, przypisy i tłumaczenie z j. włoskiego Marcin Jan Janecki)

 

 

Cyprian od Narodzenia NMP (1605-1680) - Święte Eremy Karmelitów Bosych


Cyprien de la Nativité de la Vierge, La Déscription des Déserts des Carmes Déchaussés, 1651.

Ze względu na niezwykłą rzadkość tej pozycji o. Cypriana od Narodzenia NMP, której oryginalny francuski tytuł brzmi La Déscription des Déserts des Carmes Déchaussés, zdecydowałem się na dygitalizację i publikację elektroniczną całości tego krótkiego traktatu. Po raz pierwszy ukazał się on w Paryżu w 1651 r. oraz doczekał się drugiego wydania w roku 1668. Dla badaczy język francuski nie będzie problemem, czym mogłoby się okazać jednak dotarcie do tego dziełka. Wielkie walory historyczne posiada także rycina umieszczona w sercu tego tekstu. Nosi ona wyraźne cechy zależności, a można powiedzieć, że jest prawie dokładną kopią Eremu św. Józefa w Marlagne, kóry został zrównany z ziemią w czasie rewolucji francuskiej. Porównanie tych dwóch planów jest także pomocne dla odtworzenia pierwotnej architektury Eremu w Las Batuecas, będącego prototypem, dwóch pozostałych, ale który jako jedyny - choć w bardzo zmodyfikowanej architektonicznie formie - przetrwał do naszych dni.