Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

sobota, 19 lutego 2011

Instytut Życia Duchowego

Jesteśmy wspólnotą apostolskich pustelników, którzy żyją wedlug karmelitańskiej reguły świętego Alberta
i których  śluby przyjmuje Biskup Killala w  Irlandii. Nasze życie jest rytmem modlitwy, pracy i świętowania. Spędzamy dwa dni  na tydzień i jeden dzień w  miesiącu samotnie, kiedy to przeznaczamy cały czas na osobistą modlitwę, pracę intelektualną lub twórcze projekty,wykonujemy pracę ręczną w milczeniu i szanujemy nasze otoczenie naturalne . Troszczymy się o nasze domy i ogrody i dzielimy się owocami naszej kontemplacji wczasie  ograniczony i nieformalnych tournés apostolskich . W niedziele, świętujemy Dzień Pański razem z naszymi gościami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz