Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

sobota, 19 lutego 2011

Małe Siostry Pustyni

Pustelnicza wspólnota Notre-Dame-du-Désert ( Matki Bożej Pustyni – popularnie: Małe siostry Pustyni) została założona przez belgijską karmelitankę, siostrę Gisele André, która przyjęła imię zakonne: Siostra Marie-Laetitia. Nawet jeśli ta niewielka fraternia  zakorzeniła  się we Francji i uzyskała status kanoniczny od  francuskiego biskupa,  to jednak swój dom macierzysty miała ona w Belgii.

Siostra Marie-Laetitia urodziła się w 1923 w Brukseli, z matki Francuzki. Jej ojciec był ważnym importerem / eksporterem w Belgii.
W wieku dziewiętnastu lat, wstąpiła do Karmelu i była wrażliwa na duchowość św.  Jana od Krzyża, którego  czciła za jego gorliwość apostolską, i jego pociąg do kontemplacji.  Wypełniała funkcję mistrzyni  nowicjuszek. Potem dołączył do pustelnic Maryi, w Katalonii francuskiej, które zostały założone przez parę małżonków: mąż stał na czele gałęzi męskiej  a  jego żona,  gałęzi żeńskiej. Po śmierci swojego przeora gałąź  męska wymarła, podczas gdy wspólnota sióstr dalej pozostaje żywotna.
Ale wspólnota o duchowości benedyktyńskiej nie wypełnia aspiracji Siostry Marie-Laetitia, którą pociągało przede wszystkim doświadczenie samotności rozwinięte przez  pierwszych pustelników chrześcijańskich w Izraelu,  w szczególności tych z Góry Karmel. W tej właśnie  tradycji, następnie położyła nacisk na otwartość i gościnność: wielu ludzi pozostawało w kontakcie z jej małą wspólnotą. Wspólnota Matki Bożej Pustyni została zainicjowana w  1973 w belgijskich Ardenach, a następnie przeniosła  się do
Bois-Dieu, w Aisne,  zanim nie powróciła  do Belgii. W 1993 r. liczyła ona piętnaście sióstr, żyjących  w dwóch wspólnotach: jedna w Chimay, Belgia (dom macierzysty), a druga w Saint-Sulpice-de-Favières, Francja, w Essonne. Podczas gdy w 1989 r. skorzystała ona  ze statusu stowarzyszenia cywilnego  określonego w ustawie 1901 r.,  to w tym samym czasie bp Guy Herbulot, biskup Evry, zatwierdził  ją  jako publiczne stowarzyszenie wiernych. Więzy  sympatii jakie łączyły go z  Siostrą Marie-Laetitia, gdy był biskupem pomocniczym  Reims , w dużej mierze wyjaśniają dlaczego to ten właśnie francuski biskup, nadał statut kanoniczny tej małej wspólnocie.


Petites Soeurs du Désert
Ermitage N.-D. de la Fagne
6460 Chimay
La Fagne
tel. 060-41 16 25
Belgique

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz