Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

sobota, 19 lutego 2011

Prawosławny Karmel Pustelniczy na Hawajach

W maju1994 ojciec  Dennis, EOMC, z Honolulu został wybrany dożywotnio przez członków Zakonu przełożonym wspólnoty i wyświęcony na prawosławnego diakona w sierpniu 1995, przez biskupa Daniel  de Mont-Carmel, wtedy prawosławnego Biskupa Hawajów i obecnie Apostolskiego Zwierzchnika Kościoła. O. Dennis wcześniej żył przez trzy lata jako konwers w Opactwie trapistów Matki Boskiej Genesee w Piffard, Nowy Jork.


Opat kieruje Zakonem eremickim z Góry Karmel, który to nie jest powiązany z katolickimi zakonami karmelitów kanonicznie założonymi w trzynastym wieku. Jest on współczesną odnową tęgo oryginalnego monastycyzmu zainspirowanego przez dawnych pustelników z Góry Karmel jakieś 3,000 lata temu. Jednakże, dzisiejszy Zakon eremicki z Góry Karmel  również czerpie w  duchowych pism Ojców Pustyni z piątego wieku, jak też doktryny mistycznej św. Teresy od Jezusa  z Avila i św. Jana od Krzyża.

Zakon eremicki z Góry Karmel   łączy aktywne życie, monastyczną praktykę milczenia, posłuszeństwa i pracy wewnątrz duchowej wspólnoty braci.  Mnisi żyją jako równi sobie i każdy może zdecydować czy chce pozostać świecki albo zostać  duchownym.

Duchowo powiązany z Kościołem, Zakon Eremicki z Góry Karmel jest prywatną, prawnie niezależną organizacją, która jest kanonicznie autonomiczna i podlega władzy wybranego opata.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz