Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

sobota, 19 lutego 2011

Karmelici Niepokalanego Serca Maryi - USA

 Mnisi Karmelitańscy są mężczyznami, którzy są poświęceni Bogu przez  śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Żyją oni życiem modlitwy, samotności, pokuty oraz ścisłego oddzielenia od świata. Ich życie jest zupełnie poświęcone modlitwie wstawienniczej w intencji  Kościoła i świata. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus określiła  istotę powołania karmelitańskiego jako  "miłość w sercu Kościoła." Ponieważ serce rozprowadza krew w całym ciele, więc karmelita jest powołany, by rozprowadzić łaskę w całym Kościele. To jest istotne znaczenie powołania tych mnichów klauzurowych.
Wiele dużych męskich zakonów monastycznych w Kościele żyło ścisłą klasztorną klauzurą, takie jak kartuzi, kamelduli, brigitianie i pewne reformy w zakonie benedyktyńskim . Kościół zawsze cenił tę formę męskiego życia monastycznego, ze względu na jej znaczenie dla swego uświęcenia i  bardzo korzystną dla jego misji w świecie.
Mnisi Karmelitańscy mają głęboką miłość i szacunek dla ich  klauzury monastycznej. Faktycznie ich forma  życia monastycznego jest wymagająca i surowa. Z wyjątkiem mnichów zewnętrznych, którym wolno pracować poza ścisłą klauzurą, mnisi klauzurowi opuszczają ją tylko za wyraźnym pozwoleniem  Biskupa, i to z powodów medycznych  lub innych poważnychprzyczyn.

Wielu ludzi ocenia klauzurowe życie monastyczne życie jako straszne; pomimo tego  mnisi doświadczają tego jako wejście do duchowego raju. Wielu widzi to jako oddzielenie i uwięzienie; mnisi widzą to jako sposób swojego związku z Bogiem i najprawdziwszą formę wolności. Ostatecznie  mają oni głębokie przekonanie, że  są oni ukrytym  zakwasem w Kościele, użyźniając go  przez życie modlitwy i ofiary.


Mnisi są gleboko lojalni wobec Magisterium Kościoła. Jak ich święci rodzice, święta Teresa i święty Jan do Krzyża,  chcieliby zawsze pozostać "lojalnymi synami Kościoła". Mocno przyjmują  i akceptują każdą definicję, która została ustawiona i oznajmiają przez nieomylne Magisterium Świętego  Kościoła Katolickiego. Zawsze pozostaną mocno złączeni z  Ojcem Świętym, Najwyższym Kapłanem  i Pasterzem Kościoła Jezusa Chrystus i Biskupami z Nim zjednoczonymi . Są oni również   zdecydowani, by zawsze pozostać w lojalnym posłuszeństwie wobec ich obecnego pasterza,biskupa Cheyenne.
Mnisi Karmelitańscy  przyjmują te  wszystkie zasady ustawione  przez Kościół, które charakteryzują i regulują autentyczne życie zakonne. Jako znak ich poświęcenia się Bogu i Błogosławionej Dziewicy Maryi,  będą zawsze nosić habit zakonny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz