Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

niedziela, 26 grudnia 2010

Laura terezjańska


The Hermitage of St. Joseph 

A Teresian LauraPustelnia Św. Józefa  jest laurą  terezjańską, idącą  za przykładem pierwszych pustelników z Góry Karmel, a także zgodnie z duchem  Reformy św. Teresa od Jezusa (Avila). Reguła św. Albert  jest podstawą  życie tej laury. W jej skład wchodzą obecnie dwaj kanoniczni pustelnicy  z  archidiecezji Filadelfii, inny złożył  śluby w październiku 2010, a czwarty pustelnik, który przebywa  w Harrisburg, wyraził zainteresowanie przyłączeniem się do naszej laury. Dzięki życzliwości i hojności wielu przyjaciół, znajomych, byliśmy w stanie zakupić  nieruchomość  w Coatesville, (Pensylwania), która  przeznaczona jest na miejsce  laury. 11 czerwca 2010, w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, nabycie nieruchomości stało się rzeczywistością. Bóg w swojej nieskończonej łasce podarował nam  ten mały kącik dla naszych skromnych początków. 

        Pustelnia Św. Józefa  oferuje swoim członkom formację  zgodnie z przykładem pustelników z góry Karmel. Obszary formacji obejmie wymiar duchowy, intelektualny i ekonomiczny w następujący sposób:

          · formacja duchowa skupia się na tym , co jest właściwe dla życia pustelniczego, tj. modlitwa, samotność  i lectio divina (czytanie duchowe) lub medytacyjnej lekturze Pisma Świętego i innych książek duchowych.
          · Formacja intelektualna koncentruje się na historii życia pustelniczego w Kościele, podkreślając wczesne źródeł pisane, takie jak apoftegmaty Ojców Pustyni, teksty dotyczące pustelników z góry Karmel w wieku 12 i Reformy sw. Teresy od Jezusa w 16 wieku, a także studium teologii i dokumentów Kościoła, takich jak encykliki papieskie.
         · Formacja ekonomiczna koncentruje się na szkoleniu w dziedzinach pracy odpowiedniej dla pustelnika, takich jak malarstwo ikon, robienie różańców, obróbkai drewna lub inne. Praca  intelektualna jest dopuszczalna, jeżeli nie ma destrukcyjnego wpływu na życie pustelnicze.

          Każdy pustelnik włoży  swój własny wkład w rozwój laury poprzez własne dary  w duchowy, intelektualny i ekonomiczny wymiar życia laury. Laura umożliwia każdemu pustelnikowi realizować  swoje własne powołanie, a z kolei każdy pustelnik pomaga w podtrzymaniu życia laura, jak również dąży do pomnożenia dobra całego Kościoła przez życie modlitwy, pokuty i samotności, dając duchowej rady tym, którzy o nie proszą.

          Pustelnia Św. Józefa wybuduje także kilka eremitaży dla tych, którzy pragną doświadczyć życia samotnej modlitwy na krótszy okres czasu, np. rekolekcje lub czas rozeznawania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz