Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

niedziela, 25 marca 2012

Solus cum Solo - pierwsze specjalistyczne czasopismo dla pustelników

Nowe czasopismo będzie starać się dostarczać informacji dla pustelnic  i pustelników w krajach niemieckojęzycznych., mając w szczególności na uwadze tych, którzy prowadząc życie oparte na kanonie  603 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) są uznawani przez Kościół  za pustelników diecezjalnych.
Seria łączy publikacje w dziedzinie prawa kanonicznego, historii, duchowości, teologii i historii Kościoła. Każda z nich prezentowana jest w odniesieniu do życia pustelniczego w aktualnym kontekście.

Redaktorem naczelnym pisma jest znana pustelnica diecezjalna Maria Anna Leenen, (ur. 1956), której badania i poszukiwana w tematyce życia eremickiego polski czytelnik może poznać dzięki publikacji "Współcześni pustelnicy", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Salwator w Krakowie w 2009 roku.
Tom 1 od  lutego można  zamówić w dowolnej księgarni na terenie Niemiec lub www.bautz.de  :

Eine alte Lebensform in neuem Gewand  
Der Canon 603 Codex Juris Canonici 
Aufsätze und Vorträge. Eine Arbeitshilfe. 
Anna Maria Leenen (red.) 
Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2012
131 stron, oprawa miękka, cena: 15,00 €
ISBN 978-3-88309-696-4 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz