Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

poniedziałek, 26 marca 2012

Mała Rodzina Wyjścia - Piccola Famiglia Dell'Esodo

Monastyczna wspólnota pustelnicza

Wszystko zaczęło się od prośby zalożycielki do arcybiskupa o możliwość doświadczenia życia w samotności w sposób zupełnie osobisty, tak jak  spotkanie ze Świetym Izraela było doświadczeniem osobistym w samotności. Trochę pózniej na wyraźne życzenie samego biskupa, po rozeznaniu trwającym ok. 8 lat, w 1997 r. zaczęła działać wspólnota otwarta na tych mężczyzn i kobiety, którzy usłyszeli szczególne powołanie Pana. W 1998  wspólnota otrzymała pierwszą aprobatę pisemną, potwierdzoną pózniej jako aprobata publiczna podczas ceremonii w Katedrze Ancony 26 czerwca 2003, co zawdzięcza Arcybiskupowi Ancony – Osimo Monsignore Franco Festorazzi , który jest dla wspólnoty Najukochańszym Ojcem, Mistrzem życia – przykładem Pasterza. 


Księga Życia Małej Rodziny Wyjscia zrodziła się nie tylko z rozeznania duchowego dokonanego z Pasterzem diecezji i kilkoma spowiednikami ale wzięła swój poczatek z nieustannej medytacji Słowa Bożego: niektóre fragmenty Ewangelii, niektóre strony proroków a w szczególności z  ksiegi Lamentacji i Izajasza. 

Głównym punktem duchowości jest ukazanie ludziom Boga, jako Jedynego Pana historii i zaproszenie skierowane do braci do uwolnienia się od każdego rodzaju bałwochwalstwa i zła, które przygniata współczesny świat i poniża godność bycia Dziećmi Boga. Pośród  tak wielu fragmentów biblijnych Starego i Nowego Testamentu, które traktują o tym problemie, znajduje się jeden, który jest szczególnie drogi mniszkom i mnichom Małej Rodziny Wyjscia – Izajasz 44,8:

„Wy jesteście moimi swiadkami, czy jest jakis Bóg oprócz Mnie? Albo inna skała? – Ja nie znam takiego?” Iz 44,8.
Wyraźnie został  on wpisany  w Regułę Życia:

(Mnisi i Mniszki) „Życiem, słowami i czynami świadczą o jedyności  Boga zapraszając nieustannie siebie samych jak i i braci do uwolnienia się od każdej pokusy, żeby nie oddaś Bogu w Trójcy Jedynemu należnej Mu czci:  On jest jedynym Panem życia i historii każdego człowieka i całego wszechświata, odnowionego i odrodzonego przez Chrystusa w  niewypowiedzianym i bolesnym zrodzeniu krzyża.” 

W duchu posłuszeństwa swojemu Pasterzowi wspólnota otwiera raz w tygodniu drzwi rozmównicy na spowiedź, kierownictwo duchowe, wprowadzenie do Lectio Divina i na wysłuchanie osób z problemami.
Dla każdego kto chciałby wspóluczestniczyć w życiu mnichów klasztor daje do dyspozycji cele na maksymalnie 5 dni.

Monastero San Benedetto Giuseppe Labre
Via Cancello, 109
88041 San Bernardo - Decollatura (CZ)
Tel. 0968 61021 - E-mail: monaci.esodo@alice.it 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz