Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

sobota, 24 marca 2012

Słudzy Eremici Pokutujący Karmelici Terezjańscy od Bożego Miłosierdzia

Słudzy Eremici  Pokutujący Karmelici Terezjańscy od Bożego Miłosierdzia (Los Siervos Ermitaños Penitentes Carmelitas Teresianos de la Divina Misericordia) są  Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych założonym przez ojca Francisco Dengo  w diecezji Tilarán-Liberia (Costa Rica). Zostali zatwierdzeni przez ordynariusza w roku  2000. Jest to wspólnota o charakterze stricte kontemplacyjnym żyjąca w ścisłej klauzurze. Duchowość zakorzenia się w doświadczeniu Karmelu Bosego w poałączeniu z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia wg doktryny duchowej Św. Faustyny Kowalskiej. Charyzmat wspólnoty przewiduje drogę do coraz doskonalszego zjednoczenia z Bogiem, która obejmuje także cel apostolski, którym jest modlitwa, ofiara y pokuta w intencji kapłanów i osób konsekrowanych. Horarium wspólnoty rozakłada się wg starej tradycji moanastycznej na 8 godzin modlitwy, 8 godzin pracy ręcznej i 8 godzin snu. Wspólnota stara się zapewinić sobie codzienny wikt pracą rąk własnych. Kontakt ze światem zewnętrznym ogranicza się do celabracji Eucharystii w kaplicy Miłosierdzia Bożego, w której gromadzą się liczni pielgrzymi, choć i ta posługa odbywa się sporadycznie, bo tylko jeden raz w miesiącu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz