Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

środa, 6 grudnia 2017

Powstaje pustelnia Karola od Jezusa w Szczecinie

 http://pustelniadefoucauld.pl

 

W setną rocznicę śmierci (+ 1916) bł. br. Karola, powstaje w Szczecinie Pustelnia de Foucauld, która będzie usytuowana na północnych peryferiach miasta w dzielnicy Skolwin, a w niej, prowadziłaby życie pustelnicze Siostra, która zaczerpnęła ze źródeł duchowości bł. Karola de Foucauld, będąc przez 25 lat w Zgromadzeniu Małych Sióstr Jezusa.


Duchowość Karola de Foucauld, zainspirowana jest ideą życia na pustyni: samotność, asceza i kontemplacja mające prowadzić do zjednoczenia z Bogiem, łączy w sobie ideał życia pustelniczego z działalnością misyjną. Świadectwo życia, apostolat obecności i praca fizyczna na własne utrzymanie, która ma być realizacją ślubu ubóstwa i naśladowaniem ukrytego życia Jezusa w Nazarecie stają się realizacją duchowości pustelni w mieście.
Obecnie siostra  pomaga osobom najuboższym, bezdomnym i odrzuconym. Związana była ze środowiskiem więziennym w Polsce, we Francji i w Szwajcarii. Pracuje z dziećmi słabo słyszącymi, utrzymując się z tejże pracy.
Po dniu pracy wracać będzie do pustelni, aby swoją modlitwą wybłagać łaskę Miłosierdzia, dla tych, którzy mieszkają w okolicy, dla mieszkańców tego miasta, dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Powstające dzieło otrzymało akceptację i błogosławieństwo ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Opatrznościowo wiąże się to wydarzenie z peregrynacją relikwii bł. Br. Karola de Foucauld  w Szczecinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz