Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

wtorek, 23 stycznia 2018

Pustelnia Matki Bożej z Góry Karmel i kolejna polska pustelnica - s. Izabela

W położonej w polach i wśród łąk, pustelni pw. Matki Bożej z Góry Karmel na trenie parafii Sokolina w dekanacie wiślickim - modlitwę, pokutę i przebywanie w ciszy praktykuje pierwsza w diecezji kieleckiej pustelnica Izabela. W sobotę 20 maja 2017 rzłożyła śluby wieczyste i odtąd pełni posługę w indywidualnej formule życia konsekrowanego.

 „Taka forma życia konsekrowanego, choć rzadka, jest jednak bardzo ważna i znacząca dla Kościoła i dla świata” – wyjaśnia ks. prałat Tomasz Rusiecki, dyrektor Wydziału ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Diecezji Kieleckiej.
Ta posługa jest, jego zdaniem, porównywalna i określana, jako „życie na pustyni, z daleka od szumu świata i światowych propozycji.
– Jest to wezwanie skierowane do współczesnego człowieka, aby nie tracił nigdy z oczu powołania do świętości, realizowanego pod wpływem Ducha Świętego, na drodze, jaką Bóg człowiekowi nakreślił – zaznacza ks. prałat Rusiecki.

Śluby czasowe ponad 50-letnia Izabela złożyła trzy lata temu, natomiast śluby pustelnicze wieczyste złożyła w sobotę 20 maja na ręce biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Uroczystość odbyła się w pustelni pw. Matki Bożej z Góry Karmel znajdującej się na terenie parafii Sokolina.
Ksiądz biskup w wygłoszonej wówczas homilii mówił o Maryi. Matkę Bożą przedstawił jak wzór życia oddanego Bogu, które przybiera ostatecznie kształt hymnu wielbiącego Boga i życia oddanego Kościołowi.
Życzył, aby „płomień, zapalony przez Ducha Świętego, płonący w sercu pustelnicy oddanej Chrystusowi i Matce Bożej z Góry Karmel - przynosił owoce ubogacające Kościół kielecki”.
W diecezji kieleckiej ostatnio intensywnie rozwijają się indywidualne formy życia konsekrowanego. Posługuje 6 dziewic konsekrowanych, 9 wdów konsekrowanych i 1 wdowiec konsekrowany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz