Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Laura pustelnicza Pustelników od Betlejem - Chester, USA

Duchowość Pustelników Betlejem jest oparta na Ewangelii Jezusa Chrystus  przeżywanej w duchu i nauczaniu Ojców i Matek  Pustyni wczesnego Kościoła. Doświadczenie pustyni zanjduje się w głębi ludzkiego serca. To pozwala na dotknięcie  rzeczywistości fałszywego ja i prawdy Boga. Pustelnik jest prowadzony przez Jezusa, Pana pustyni, aby czekać i nasłuchować  w miczeniu delikatnego głosu Ducha Świętego i znaleźć tam przebaczającą i uzdrawiającą miłość Ojca.

Nasze Życie Modlitwy jest karmione przez codzienną  Liturgię Eucharystyczną, Adorację, Liturgię Godzin i Lectio Divina. Uroczyste Nieszpory są celebrowane w każdy sobotni wieczór i wigilie Uroczystości.

W środę wchodzimy w dzień rekluzji.  Tego dnia rozdawany jest każdemu chleb uprzednio ceremonialnie poświęcony  i każdy pustelnik jest indywidualnie namaszczany, by przygotować Laurę na dzień postu o chlebie i wodzie w modlitwie i  kontemplacji.


Pustelnik jest kimś wezwanym przez Boga żyć życiem nieustającej modlitwy i pokuty w ciszy samotności w życiu konskrowanego posłuszeństwa, ubóstwa i calibatu miłości  dla chwały Boga i zbawienia świata.

Ta starożytna tradycja jest przywracana przez kanoniczne ustanowienie Pustelników Betlejem jako Laury Konsekrowanych Pustelników w  diecezji Right, grupy katolickich mężczyzn i kobiet  o charakterze kontemplacyjno-pustelniczym pod duchowną jurysdykcją Biskupa Arthur J. Serratelli,Ordynariusza Diecezji Paterson (New Jersey).

Laura została założona przez Ojca Eugene Romana, kapłana z  Diecezji Paterson, który jest teraz Ojcem Pustyni Pustelników Betlejem.

Adres: 
Hermits of Bethlehem in the Heart of Jesus
82 Pleasant Hill Road
Chester, NJ 07930

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz