Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

wtorek, 5 czerwca 2012

Pustelnicy i pustelnice eucharystyczni Ojca Niebieskiego

Nie ma kryzysu powołań, ale jedynie dzisiejsi powołani chcą żyć życiem konsekrowanym autentycznie ubogim, surowym i rozmodlonym  
 (Fundator o. Antonio Lootens) Eremici i Eremitiki Eucharystyczni Ojca Niebieskiego zostali założeni przez o. Antonio Lootens, pustelnika pochodzącego z Belgii, i Matkę Andreę od Jezusa w Kostaryce w 1993. Ojciec Antonio zakłada tam laurę pustelniczą  Rok później ostatecznie osiedli w Archidiecezji Bucaramanga (Colombia), pod auspicjami kardynała Dario Castrillon Hoyos, przewodniczącego Komisji Papieskiej Ecclesia Dei. Tam to, na zboczu zalesionej góry oddalonej o 15 kilometrów od stolicy, została wybudowana Pustelnia, gdzie ponad 180 pustelników i pustelnic przeżywa swoje powolanie kontemplacyjne w głębokiej modlitwie, milczeniu i pokucie.
Założyciel
Ich charyzmat charakteryzuje się przez duchowość pragnacą przedłużyć w czasie Eucharystię, stając się żywymi tabernakulami w adoryjącej samotności. Mnisi chcą być jedynie w tym co należy do Ojca (Łk,2, 49) i ze wszystkich sił starają się Jemu podobać, aby On był stale z nimi. Każdy z pustelników i pustelnic żyje w osobnym eremitażu, w samotności i milczeniu, wyłączywszy codzienną Eucharystię, Oficjum liturgii godzin i rekreację, przewidziane przez ich Konstytucje. Dwa razy w tygodniu oddają się postowi o chlebie i wodzie, a ze swojego jadłospisu całkowicie usuneli mięso. Żywią się tym, co sami wyhodują w swym ogrodzie.
W weekwendy przyjmują ludzi z zewnątrz, którzy przagną uczestniczyć w Eucharystii, lub przyjąć sakrament pojednania. Odpowiadają także na prośbę o kierownictwo duchowe i pomoc na drodze modlitwy osobistej.
Dodatkowo, w weekendy oddają się też innym posługom apostoliskim, nie wyłączając nawet pracy w mediach.

Kontakt:

Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial
A.P. 1601 B/ga
Piedecuesta- Santander (Colombia)

E-mail:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz