Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

wtorek, 30 kwietnia 2013

Erem Maryi „Brama Nieba” - rzeczywisty z wirtualną przybudówką

Cechą wspólczesnych pustelników i wyrazem ich troski o braci jest ich obecność w cyberprzestrzeni. I jest to dyskretna posługa, której płodność zna jedynie serce Ojca, ktory widzi w ukryciu. Jeden z ostatnio napotkanych blogów pustelniczych ucieszył mnie szczególnie, gdyż jest on wirtualnym portykiem, w którym jeden z polskich eremitów diecezjalnych wychodzi na spotkanie człowieka i uprawia w dyskretny sposób swoją evangelizatio eremitica. Jemu samemu pozwolę zaprezentować swój wirtualny dziedziniec, na którym każdy zostanie przyjęty. Blog zawiera bardzo wiele niebanalnej releksji i pozwala na kontemplacyjną pauzę dla tych, którzy na pustynię mogą odchodzić tylko na chwilę ucząc się odnajdować w sercu swojej konkretnej egzystencji bardziej jako wymiar życia - umiejętność życia w obfitości -  niż konkretną przestrzeń materialną. Zachęcam z serca do odwiedzin Eremu Maryi, Bramy Nieba.
Z blogu eremity:
Erem ten jest pod szczególną opieką Najświętszej Maryi Panny, czczonej na chrześcijańskim Wschodzie w starożytnej ikonie pod nazwą „Portaitissa” (w dosłownym tłumaczeniu „Bramna”, „Strażniczka Bramy”, „Strzegąca Bramy”) lub „Iwierska” (od monasteru Iwiron na Górze Atos w Grecji). Na Zachodzie występuje dla tej ikony i jej kopii także określenie „Brama Niebios” lub „Brama Nieba”. Stąd wzięła się nazwa: Erem Maryi „Brama Nieba”. Erem ten należy do Kościoła Rzymskokatolickiego.

Na terenie Eremu znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem pod wezwaniem św. Brunona Kartuza oraz wykonana z piaskowca w naturalnych rozmiarach figura tego wielkiego świętego. Św. Bruno jest głównym patronem eremity zamieszkującego Erem.
Bóg jest Panem Wszechświata. Przenika swą obecnością zarówno przestrzeń fizyczną jak i cyfrową. Ten Erem w przestrzeni cyfrowej jest odpowiednikiem Eremu znajdującego się w przestrzeni fizycznej. Istota przesłania pozostaje taka sama.

Wszystko w przestrzeni cyfrowej Eremu Maryi „Brama Nieba” (ta strona, Facebook, Twitter) jest owocem trwania w pustelniczej ciszy i samotności oraz odzwierciedleniem wielorakich poszukiwań duchowych i intelektualnych.

Można także drogą elektroniczną (e-mail) przesyłać prośby o modlitwę oraz prosić o osobiste błogosławieństwo. Każdego dnia, eremita powierza Panu wszystkich, którzy w przestrzeni fizycznej bądź cyfrowej docierają do Eremu.

Niech chwile spędzone w Eremie Maryi „Brama Nieba” pomogą Ci doświadczyć wewnętrznej harmonii, wyciszenia i pokoju serca. Niech te skromne, ale z głębi serca płynące przemyślenia, będą Ci pomocą w odkrywaniu miłości i mądrości życia. Niech w mocy Ducha Świętego pomogą Ci podążać z Jezusem Chrystusem drogą woli Ojca w Niebie.  
                                                                                   Eremita, OVE 

 Erem Maryi „Brama Nieba”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz