Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

środa, 30 lipca 2014

Erem św. Jana Chrzciciela w Varazze (1616) - film dokumentalno-medytacyjny

Piękny reportaż z dawnego eremu św. Jana Chrzciciela w Varazze, pierwszej pustelni Włoskiej Kongregacji Karmelitów Bosych, założonego w 1616. Piękne obrazy i dużo refleksji, stąd nawet nieznajomość j. włoskiego nie przeszkodzi w zachwycie. Szkoda, że kamera skupiła się jedynie na aspektach wspólnotowych i konwencie - centrum życia cenobickiego, a nie pokazała życia w celi i pustelni drugiej klauzury. Może wytłumaczeniem będzie fakt, że w Varazze nie prowadzi się już życia eremickiego, ale jest to dom nowicjatu, w którym żyje się według obserwancji - jeśli to słowo nie jest zbyt wielkim anachronizmem - konwentualnej, właściwej wszystkim konwentom Karmelu Reformowanego. Obraz - zrealizowany w ramach włoskiej serii I Passi del silenzo (Kroki milczenia) - zaprasza do medytacji i modlitwy, będąc przy tym okazją do wirtualnej podróży w głąb pustyni...., tej karmelitańskiej i tej, którą każdy nas nosi w otchłaniach swego istnienia .Brak komentarzy:

Prześlij komentarz