Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

środa, 30 lipca 2014

Eremici benedyktyńscy wynagradzania eucharystycznego - Erem św. Jana Chrzciciela Paragwaj

IMG_3227   To wspólnota pustelnicza żyjąca charyzmatem wynagrodzenia eucharystycznego poprzez adorację, pokutę i miłość braterską. W zjednoczeniu z Dziewicą Maryją bracia przeżywają Ewangelię  w prostocie, mając za jedyny wzór Chrystusa Ukrzyżowanego i umęczonego w Najświętszym Sakramencie. Wspólnota składa się z braci konsekrowanych wg profesji pustelniczej (c. 603 CIC 1983), braci i siostry świeckich oraz małżonków konsekrowanych więzami miłości. Świeccy żyją tym samym charyzmatem wynagrodzenia eucharystycznego, ale w poszanowaniu ich obowiązków stanu. Wszyscy bracia wspólnoty powinni żyć mądrością Kościoła, czerpiąc z mądrości świętych Ojców pustyni oraz całej ich doktryny. Dlatego też powinni żyć w całkowitym posłuszeństwie Ordynariuszowi miejsca oraz tym, których Kościół wyznaczy na odpowiedzialnych za laurę diecezjalną. Każdy z braci ma troszczyć się o rozwój i utrzymanie laury otrzymanymi od Boga darami, już to tymi ludzkimi, już duchowymi, w doskonałym posłuszeństwie przełożonemu laury. Aby wada zachłanności i przywiązania była pokonana z całą mocą przez wszystkich braci, żaden z nich nie będzie posiadał dób osobistych, ale wszystko będzie oddane dla dobra wspólnego.


Imagem 058Naszym głównym zadaniem w Kościele jest służba adoracji i wynagradzania Sercu Chrystusa oraz składanie w ofierze własnego życia dla dobra Kościoła, Ojca Św., naszego Biskupa oraz całego Ludu Bożego. Cała działalność dobroczynna, którą rozwijamy w naszym Domu dla Gości musi opierać się na fundamencie naszego życia w intymnej zażyłości z Naszym Panem. Nasze życie ma stawać się hostią dla dobra braci. Stąd każdy, kto zapuka do naszych bram ma być przyjęty jak sam Chrystus we własnej osobie.

To, czego doświadczamy na modlitwie i w milczeniu musi niejako przelać się w nadobfitości na wszystkich, z którymi się spotkamy. Dlatego koniecznym jest, aby struktura zewnętrzna laury była zorganizowana w ten sposób, by pustelnicy mieli własną klauzurę,  aby  w ten sposób owocnie i w harmonijnej równowadze prowadzić swoje życie na pustyni i działalność apostolską.  Każdy z braci ma posiadać swoją własną i osobno stojącą celę pustelniczą. Wspólne zaś będą inne pomieszczenia właściwe dla życia cenobialnego:kaplica, kuchnia, pralnia, warsztaty pracy, Dom dla Gości.
Dom dla Gości jest przestrzenią naszego apostolatu: przyjmowanie pielgrzymów, rekolekcje, formacja młodzieży i rodzin, tak jednak, by nigdy nie stracić ze wzroku naszego charyzmatu wynagradzającego.
Imagem 072Życie modlitwy w naszej pustelni ma za punkt centralny Słowo Boże. To właśnie w Lectio Divina musimy znajdować fundament całego naszego życia duchowego i apostolatu. Każdy z pustelników ma się łączyć z modlitwą całego Kościoła poprzez celebrację Liturgii Godzin, kultywują przy tym właściwą postawę wynagradzającą wobec Najświętszego Sakramentu oraz synowską miłość względem Dziewicy Maryi.
Godzina Święta wynagrodzenia będzie odprawiana codziennie przez pustelników, a raz w tygodniu mają obowiązek celebrować ją świeccy i współpracownicy. Wszyscy mają codziennie modlić się różańcem oraz każdego ranka uczynić akt ofiarowania wszystkich swoich uczynków w intencjach Ojca Św.

Organizacja życia w eremie

Przestrzeń eremu jest zorganizowana tak, by zapewnić zdrową równowagę między modlitwą, pracą ręczną, apostolatem, samotnością i życiem braterskim.

  • Modlitwa: zasadza się głównie na celebracji Officjum Divinum, Lectio Divina, adoracji wynagradzającej  IHS oraz życiu sakramentalnym
http://www.eremitoriosanjuanbautista.com/wp-content/uploads/2013/04/IMG_3246.jpg
  • Praca ręczna: jest środkiem utrzymania i rozwoju dla eremu. Początkowo pomyśleliśmy o rozwinięciu takiej działalności jak rękodzieło oraz produkcja świec.
DSC00558

  • Apostolat: w życiu pustelniczym apostolat polega na świadectwie własnym. Konsekracja pustelnicza nie polega na czynieniu wielu rzeczy, ale na samym byciu: wszystko to, co czynimy ma być odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy. Wszelka działalność apostolska odbywa się w kadrze Domu dla Gości, w którym wierni mogą znaleźć gościnną przestrzeń, sprzyjającą spotkaniu z Bogiem poprzez rekolekcje oraz formację wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w naszym charyzmacie wynagrodzenia.
DSC00579

  • Samotność i życie braterskie: chcemy tworzyć wspólnotę pustelników, którzy w radości serca żyliby w służbie wynagrodzenia i adoracji dla dobra innych. Dlatego nasz erem cechuje się mądrym wypośrodkowaniem między samotnością, a życiem wspólnotowym. W naszym charyzmacie uczestniczą także ci wszyscy świeccy, którzy czują się wezwani do służby wynagradzania jako laicy konsekrowani w świecie, jak również włączeni są dobroczyńcy i ci, którzy rozpowszechniają duchowość wynagrodzenia.
 

Imagem 030

Życie w eremie ma być bardzo skromne i ubogie we wszystkim. Dlatego żaden z braci nie będzie posiadał niczego na własność, ale wszystko będzie własności wspólnoty pustelniczej i diecezji.


Banner - O Eremitório San Juan Bautista

Strona internetowa: Erem św. Jana Chrzciciela
 Kontakt:
Irmão Estevão Maria 
Cel PY (0973) 156-047
Cel BR (045) 9988-3885
Email
estevaomaria.nazare@gmail.com 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz