Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

czwartek, 13 listopada 2014

Cyprian od Narodzenia NMP (1605-1680) - Święte Eremy Karmelitów Bosych


Cyprien de la Nativité de la Vierge, La Déscription des Déserts des Carmes Déchaussés, 1651.

Ze względu na niezwykłą rzadkość tej pozycji o. Cypriana od Narodzenia NMP, której oryginalny francuski tytuł brzmi La Déscription des Déserts des Carmes Déchaussés, zdecydowałem się na dygitalizację i publikację elektroniczną całości tego krótkiego traktatu. Po raz pierwszy ukazał się on w Paryżu w 1651 r. oraz doczekał się drugiego wydania w roku 1668. Dla badaczy język francuski nie będzie problemem, czym mogłoby się okazać jednak dotarcie do tego dziełka. Wielkie walory historyczne posiada także rycina umieszczona w sercu tego tekstu. Nosi ona wyraźne cechy zależności, a można powiedzieć, że jest prawie dokładną kopią Eremu św. Józefa w Marlagne, kóry został zrównany z ziemią w czasie rewolucji francuskiej. Porównanie tych dwóch planów jest także pomocne dla odtworzenia pierwotnej architektury Eremu w Las Batuecas, będącego prototypem, dwóch pozostałych, ale który jako jedyny - choć w bardzo zmodyfikowanej architektonicznie formie - przetrwał do naszych dni. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz