Witaj na stronie, której twórca stawia sobie za cel dostarczenie informacji na temat pustelniczej duchowości i tradycji Karmelu, szczególnie odwołując się do jego pierwotnej inspiracji. Znajdziesz tu treści dotyczące także osoby o. Tomasza od Jezusa OCD i historii oraz aktualnej sytuacji Świętych Eremów w Karmelu Terezjańskim. Poznasz także współczesne próby powrotu do źródeł charyzmatu pierwszych Braci ze Świętej Góry podejmowane w różnych zakątkach świata. Strona ta chce tworzyć także swego rodzaju scriptorium dostarczające możliwie jak najwięcej informacji dotyczących odnowy życia eremickiego we współczesnym Kościele.

wtorek, 23 stycznia 2018

Salezjańska pustelnia " Ognisko Miłosierdzia"w Marszałkach, diecezja kaliskaMam nadzieję, że ten dom będzie służył dla ożywienia ducha, dla wyciszenia, dla dobra duchowego człowieka. W dobie laicyzacji takie domy są potrzebne – powiedział biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. i poświęcił dom rekolekcyjny oraz chatę pustelnika w Marszałkach, w diecezji kaliskiej. Pustelnia Salezjańska „Ognisko Miłosierdzia”, która zainaugurowała dzisiaj swoją działalność, to nowa salezjańska propozycja dla poszukujących rekolekcji w duchu pustyni.

Pustelnia Salezjańska „Ognisko Miłosierdzia” zaprasza przez cały rok do przeżycia indywidualnych rekolekcji w duchu pustyni. Mogą w nich uczestniczyć: kapłani, osoby konsekrowane, świeccy i młodzież powyżej 18 roku życia, zarówno mężczyźni jak i kobiety.
– Dom, w którym kiedyś mieszkaliśmy i pracowaliśmy, gdzie było życie wspólnotowe salezjanów, obecnie stał się taką propozycją wyciszenia się, modlitwy, nawiązania głębszej relacji z Bogiem, odejścia na chwilę od świata po to, żeby inaczej spojrzeć na swoje życie – w rozmowie z KAI zaznaczył inspektor Jarosław Pizoń, przełożony zakonny Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu.
Duchowny uważa, że dom będzie służył także rozpoznawaniu powołania dla ludzi młodych, którzy poszukują swojej drogi w życiu. – Myśl jest taka, żeby poprzez pracę, modlitwę i kontemplację człowiek mógł przebywać sam na sam z Bogiem oraz braćmi i mógł utrzymać się z pracy własnych rąk – zaznaczył salezjanin.
Przełożony salezjanów dodał, że każdy z uczestników rekolekcji odpowiada osobiście za sposób przeżywania tego czasu, pamiętając zawsze, że najważniejszą sprawą jest troska o coraz głębszy kontakt z Bogiem.
W pustelni w Marszałkach będzie wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu, dlatego powstaje nowa wspólnota Strażnicy Najświętszego Sakramentu. –  Zaproszeni są do niej wszyscy, którzy ukończyli 18 rok życia. Każdy, kto pragnie systematycznie spotykać się z Jezusem Eucharystycznym na adoracji, aby trwać z Nim na modlitwie w ciszy i uczyć się, co znaczy „kontemplacja w działaniu”, może wpisywać się do Księgi  Strażników Najświętszego Sakramentu – tłumaczy ks. Dariusz Szyszka, salezjanin pustelnik Pustelni Salezjańskiej w Marszałkach.

Pustelnia, jest miejscem, gdzie można przeżyć czas rekolekcji osobistych w duchu pustyni . 
  Można przyjechać do Marszałek - na kilka godzin, dzień, kilka dni, tydzień i na dłużej, aby w ciszy tego miejsca, poprzez życie w warunkach bardzo skromnych, bez kontaktu ze światem mediów  i techniki, poprzez bardziej intensywną modlitwę, codzienną Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu i kierownictwo duchowe oraz  pracę fizyczną, uczyć się rytmu wiary. Ten rytm sprawia, że nasze życie jest  ukierunkowane na Boga, a  modlitwa, praca i wszystkie czynności dnia powszedniego, stają się częścią składową życia w wierze!
Bóg chce bowiem, abyśmy byli z Nim zjednoczeni zawsze i wszędzie, w czasie zwyczajnego, codziennego życia. W ciszy salezjańskiej pustelni, możemy usłyszeć Jego głos, rezygnując na jakiś czas z  szumu świata.  By w codzienności  rozpoznać  głos Boga – trzeba znaleźć dla Niego czas, nauczyć się słuchać Boga w ciszy! Bo Bóg - mówi w ciszy!
 Regulamin, plan dnia oraz wiele innych informacji i materiałów, użytecznych do dobrego przeżycia  czasu osobistych rekolekcji w duchu pustyni, znajduje się na stronie: www.pustelniamarszalki.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz